Tjenester

Vi yter juridiske tjenester og rådgivning innenfor de fleste rettsområder.

 

Alminnelig praksis

Familierett /barnevern

Arv /skifte 

Fast eiendom 

Plan- & bygningsrett

Bygg- og entrepriserett

Odel og landbruksjus

Kontrakts /avtalerett

Forbrukerjus

Trygderett

Inkasso

Erstatning

Strafferett

Forsvareroppdrag

Bistandsadvokat

Arbeidsrett

Utlendingsrett

Selskapsrett

Konkursbo

Tvangsfullbyrdelse og konkurs

 

Levert av  
mangadexmangadex